Categories
Health news

WHO เตือนต้านเชื้อโควิด-19 ก่อนวัคซีนครั้งแรก

จากการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐฯ แนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นสำหรับชาวอเมริกันทุกคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ดร. โสมยา สวามินาธาน แสดงความกังวลว่าการปล่อยให้ผู้คนหลายพันล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถส่งเสริมให้เกิดรูปแบบใหม่ เช่น ตัวแปรเดลต้า ที่กำลังผลักดันให้เกิดกรณีใหม่ ในสหรัฐอเมริกาและอื่น ๆ